چند رسانه
اخبار روز

شهید حیدری چگنی مي گفت: مولاي من حسين (ع) فرموده: اگر دين نداريد پس انساني آزاده باشيد و افتخار من اين است در مكتب چنين كسي پرورش يافته و در اين راه نه سر، نه جان، نه خون بلكه تمام وجودم را قرباني خواهم ساخت.

شهید نوراله خادمی در وصیت نامه خود می نویسد: اگر قرار است كه كوه ها از خون رنگين گردد پس چه بهتر كه از خون ما رنگين شود از كشته شدن در راه خدا  براي ياري دين خدا خرسند باشيد زيرا حيات اين دنيا را تبديل به زندگاني  جاويدان خواهد كرد.

شهید ملک محمد رکرک در وصت نامه خود می نویسد: پدر، مادر و خواهر خواسته من اين است كه برايم پيراهن سياه نپوشيد و به برادرم وصيت مي كنم هميشه در خدمت اسلام و انقلاب و رهبر باشند.